Polityka prywatności

Polityka  ochrony prywatności i korzystania z plików cookies

I. Informacje wstępne

Oświadczenie o prywatności

Mamy na uwadze, iż ochrona prywatności danej osoby w internecie jest ważna nie tylko ze względu na najnowsze regulacje prawne, ale ma również wpływ na przyszłość biznesu internetowego i sprawia, że użytkownicy czują, że ich dane osobowe są w internecie chronione w takim stopniu jak w realnym  świecie. Niniejsze oświadczenie o prywatności zostało stworzone w celu wykazania naszego zaangażowania w ochronę indywidualnych praw w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Czego dotyczy niniejsze oświadczenie o prywatności?

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych przekazywanych do nas lub danych mających związek z danymi osobowymi oraz o zasadach wykorzystywania plików cookies.

1. Administrator danych osobowych 

Niniejszy dokument został stworzony dla Sunday Project (prowadzony przez firmę Centrum Szkoleń i Animacji Marta Skrzyńska) z siedzibą w Sawinie  przy ul. Kościelnej 25. zarejestrowaną pod numerem NIP: 563 238 13 58  (zwaną dalej: Administratorem) i dotyczy strony internetowej www.sundayproject.pl (zwaną dalej: Strona internetowa). Dane kontaktowe: sunday.centrum@gmail.com, tel. 535 205 500.

2. Ogólne informacje

Po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W żadnym wypadku nie będą przetwarzane dane osobowe dłużej niż jest to wymagane do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie, jak również w dokumentach podpisanych przez Użytkowników.

II. Zasady pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych

1. Cele przetwarzania danych:

a) zawarcie umowy licencyjnej, wystawianie dokumentów księgowych, realizacja zamówień, oraz monitorowanie działania strony internetowej

b) prowadzenie marketingu bezpośredniego, wysyłka newslettera

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (dotyczy wszystkich danych podanych przez użytkownika)

d) realizacja programu partnerskiego

e) nawiązanie współpracy z dostawcą zdjęć

f) nawiązanie kontaktu z obsługą strony internetowej

2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem:

a) osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi księgowe, prawne, marketingowe, doradcze,

b) osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi informatyczne, w szczególności: hostingu, administracji serwerów i systemów informatycznych,

c) uprawnionych organów władzy państwowej, w tym organów podatkowych.

3. Administrator nie przetwarza danych uznanych za wrażliwe.

4. Informacje o danych osobowych, które są pozyskiwane oraz sposób ich przetwarzania:

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, zawiązania współpracy, zawarcia umowy licencyjnej lub innych czynności podanych poniżej:

 1. Dane informatyczne – takie jak: adresy IP i/lub nazwy domen komputerów i urządzeń końcowych używanych przez Użytkownika, lokalizację urządzeń, adres URI/URL. Systemy informatyczne i oprogramowania wykorzystywane do obsługi strony internetowej pozyskują dane osobowe w ramach ich standardowego funkcjonowania. Przekazywanie takich danych jest nieodłączną cechą internetowych protokołów komunikacyjnych.
 2. Dane rejestracyjne – w przypadku gdy Użytkownik zakłada swoje konto klienta na stronie internetowej www.sundayproject.pl niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Zakładanie stałego konta użytkownika nie jest warunkiem niezbędnym do dokonania zamówienia.
 3. Rejestracja twórcy (Dostawcy) wymaga podania w formularzu następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. Dostawca dobrowolnie udostępnia informacje takie jak: profil społecznościowy, wizerunek, stronę www. Dodatkowo dostawca podaje dane niezbędne do celów podatkowych, takie jak: dotyczące działalności gospodarczej, numeru rachunku bankowego i innych niezbędnych do złożenia dokumentacji księgowej, do których zobowiązują aktualne przepisy.
 4. Rejestracja w programie partnerskim (Partnera) – wymaga podania w formularzu następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. Dodatkowo Partner podaje dane niezbędne do celów podatkowych, takie jak: dotyczące działalności gospodarczej, numeru rachunku bankowego i innych niezbędnych do złożenia dokumentacji księgowej, do których zobowiązują aktualne przepisy.
 5. W przypadku zakupu Utworów Użytkownik jest zobowiązany do podania danych osobowych koniecznych do dokonywania płatności i rozliczeń, w tym imienia, nazwiska, adresu, kodu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu rozliczeniowego i w przypadku wystawienia faktury: nazwy firmy, adresu firmy, nipu,  także odpowiednio, danych karty kredytowej, konta PayPal lub danych bankowych. Administrator nie przechowuje danych karty kredytowej, konta PayPal ani danych bankowych.
 6. Dane do nawiązania kontaktu – w przypadku kontaktu za pośrednictwem strony internetowej może być konieczne podanie takich danych jak:  imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, jak również innych informacji które użytkownik zdecyduje się udostępnić.
 7. Dane do newslettera – adres e-mail, imię i nazwisko. Zapisanie się do newslettera i otrzymywanie informacji marketingowych od Sunday Project jest dobrowolne i w każdej chwili można z nich zrezygnować.
 8. Użytkownik może samodzielnie usunąć własne konto (odpowiednio: Klienta/  Partnera / Dostawcy) zakładane na stronie internetowej. Posiada również stały wgląd do swoich danych i może je aktualizować.
 9. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy licencyjnej oraz po zakończeniu / wygaśnięciu umowy licencyjnej przez okres niezbędny do spełnienia wymogów wynikających z odrębnych przepisów (w tym podatkowych) oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy licencyjnej. Żadne dane osobowe Użytkowników nie będą przechowywane i przetwarzane dłużej niż jest to konieczne.
III. Akceptacja postanowień

1. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji Klienta/ Dostawcy/ Partnera i klikając przycisk “Wyślij”, oświadcza, że:

– Wszystkie podane przez niego dane są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym

– Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszej Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies, Regulamin korzystania ze strony internetowej i warunki Umowy licencyjnej

– Użytkownik jest świadomy przysługujących mu prawach w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych: prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wniesienie żądania usunięcia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania w sposób uniemożliwiający wykonanie przez Administratora świadczeń wynikających z zawartych umów będzie rozumiane jako wypowiedzenie umowy przez użytkownika z zastosowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (jeśli taka umowa już została zawarta) lub jako rezygnacja z zawarcia umowy.

IV. Linki do stron internetowych osób trzecich

Strona internetowa Sunday Project może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Sunday Project i których praktyki w zakresie prywatności mogą różnić się od stosowanych przez naszą firmę. Użytkownik klikając link może zostać przekierowany do strony innej firmy lub na profil społecznościowy innej firmy/ osoby. Każde przekazanie danych osobowych użytkownika na którekolwiek z tych stron internetowych osób trzecich będzie podlegać polityce ochrony prywatności odpowiednich stron trzecich.

V. Pliki cookies

Informacje o sposobach wykorzystania plików cookies oraz innych podobnych technologii umożliwiających korzystanie z usług dostępnych w ramach strony www.sundayproject.pl

1. Informujemy, iż w celu optymalizacji i dopasowania treści dostępnych na naszej stronie internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika, wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies na Państwa urządzeniach końcowych. Pliki cookies służą do zapisywania informacji związanych z nawigacją komputera na stronie internetowej, którą możemy odczytać podczas Państwa kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Są to informacje takie jak: odwiedzone podstrony, data i czas przebywania na danej podstronie naszego portalu, dokładna treść informacji, z którymi się Państwo zapoznawali, Państwa preferencje ustalane na podstawie tego, co Państwo przeglądali na naszej stronie internetowej. Możecie Państwo kontrolować wykorzystanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez nas następujących danych:

– unikalnego identyfikatora urządzenia,

– adresu IP urządzenia mobilnego,

– informacji o systemie operacyjnym urządzenia, z którego przeglądana jest nasza strona internetowa,

– informacji o Państwa lokalizacji i operatorze komórkowym (w zakresie dozwolonym przez prawo).

2. Strona internetowa www.sundayproject.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. Pliki sesyjne – są usuwane po każdym zamknięciu przeglądarki.

 2. Pliki trwałe – pozostają na urządzeniu przez dłuższy okres. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie rozpoznać Państwa urządzenie gdy ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

3. Decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej, bez dokonywania zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik akceptuje  korzystanie z plików cookies. Uprzejmie prosimy o upewnienie się, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami dotyczącymi prywatności danych.

4. Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez nas plików cookies zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie. Użytkownik może jednak z łatwością dostosować ustawienia prywatności, wybierając jedną z trzech opcji, zgodnie z którą pliki cookies zostaną umieszczone na swoim urządzeniu.